Dział - informacja

30.12.2003   Podstawowe informacje
W tym dziale będą zamieszczane opowiadania i powieści polskich autorów; ma to na celu popularyzację ich dorobku. Jest on przeznaczony głównie dla autorów starszych ( publikujących za komuny ) i tych, którzy nie zdecydowali się na własną stronę ( np. brak znaczącego dorobku - 1,2 opowiadania ). Obowiązują poniższe zasady. Na dzień dzisiejszy brak tekstów udostępnionych do publikacji.

  1. Mogą być zamieszczone teksty autorów polskich pierwszy raz opublikowane po 1945r.
  2. Brane są pod uwagę wyłącznie teksty opublikowane w postaci książkowej lub w prasie płatnej ogólnodostępnej ( fanziny są wykluczone ).
  3. Opowiadania mogą być zamieszczone jedynie w całości; w przypadku powieści dopuszczalny jest fragment powyżej 15 stron o jednolitej kostrukcji ( np. prolog czy kilka rozdziałów ).
  4. Teksty zostaną zamieszczone za zgodą i wiedzą autora.