Babula Grzegorz - brak danych.

Bratny Roman - jeden z wielkich prozaików powojennych. Dokładniejsze dane są dostępne w wielu źródłach.
Jego jedynym kontaktem z fantastyką jest mikro"powieść" o licznych odniesieniach nawet nie aluzyjnych, lecz wręcz dosłownych.

Bukowski Cezary - brak danych.