Chruszczewski Czesław - (08.05.1922, Łódź - 12.02.1982) - dramaturg, prozaik, publicysta i działacz międzynarodowych organizacji SF. Podczas okupacji działał w konspiracji. Uczestnik powstania warszawskiego. Po wojnie mieszkał w Kaliszu, a póżniej w Poznaniu. Pracował jako dziennikarz w Expressie Poznańskim, a od 1958 w rozgłośni PR. W latach 1975-1981 pełnił funkcję prezesa Poznańskiego Oddziału ZLP.
Debiutował w 1958r. Autor ponad stu słuchowisk radiowych, kilkunastu widowisk telewizyjnych i libretta do opery SF. Książki wydawał wyłącznie w WPoznańskim. Aktywny działacz międzynarodowego ruchu pisarzy SF, m.in. z jego inicjatywy w Poznaniu odbywały się spotkania pisarzy w latach 1973-1976. Członek Prezydium Komitetu Europejskiego SF. W roku 1976 został wybrany wiceprezesem ( wiceprezydentem? ) Komitetu Europejskiego SF. W roku 1972 podczas I Euroconu w Trieście otrzymał międzynarodową nagrodę specjalną "Europa SF Special - Eurocon I", na Międzynarodowym Spotkaniu Pisarzy SF w Poznaniu w 1973 - Nagrodę Główną za książkę Rok 10000. W czasie II Euroconu w Grenoble (1974) wyróżniony został za twórczą i aktywną działalność w dziedzinie SF, w 1976 ( III Eurocon w Poznaniu ) uzyskał nagrodę specjalną za całokształt twórczości literackiej i za działalność organizatorską. Ponadto m.in. nagrodę Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za słuchowisko Fotel na autostradzie ( 1960 ), nagrodę Festiwalu Artystycznego "Wiosna Opolska 73" za Bank uczuć, nagrodę KdSRiT za całokształt twórczości w dziedzinie słuchowisk (1966) i Nagrodę Prezesa Rady Ministrów II stopnia za całokształt twórczości. Był tłumaczony na rosyjski, węgierski ( Fenomen Kosmosu, 1977 ), niemiecki ( Różne odcienie bieli, 1976 ), czeski, bułgarski, japoński i hiszpański.
Twórczość Czesława Chruszczewskiego, mimo oficjalnego uznania, wzbudzała sporo kontrowersji. Nie opisuje bowiem konfliktów między człowiekiem i maszyną, nie usiłuje przewidzieć konsekwencji rozwoju techniki i cywilizacji. Jego utwory mają wiele wspólnego z baśnią, przypowieścią, XX-wieczną powiastką filozoficzną; są stricte oświeceniowe.