Cyran Janusz - (1959) - Programista z Rybnika. Nowelista i publicysta.
Debiutował w F w 1988r. fikcją teologiczną Jeruzalem, przedstawiającą wizję świata, w którym Chrystus nie wytrzymuje męki i rejteruje z krzyża. Tematykę religijną eksploatuje jeszcze przez długi czas; tworzy też Artilekta, który podejmuje podobny problem, co Żwikiewicz ujął w Drugiej jesieni: kontakt z obcym żywiołem nieuchronnie niszczącym ludzką cywilizację.