Artykuły uzupełniające:
Bibliografia szczegółowa

Czechowski Andrzej - (21.02.1947, Słupsk) - Studiował na Wydziale Fizyki UW. Po dwóch latach został skierowany na Wydział Biofizyki Uniwersytetu Moskiewskiego. Po powrocie do kraju zajął się zagadnieniami fizyki teoretycznej. Obronił pracę w Instytucie Fizyki Teoretycznej UW, gdzie następnie pracował. Debiutował w 1966r. tomem krótkich opowiadań Przybysze. Wcześniej drukował swoje utwory na łamach Młodego Technika, zdobywając dwukrotnie pierwszą nagrodę ( 1962 i 1974r. ). Część jego utworów tłumaczona była w ZSRR, NRD i Czechosłowacji.