Lipka Jerzy - (1943, Rabka - 08.2002) - Ukończył Wydział Rybactwa Morskiego Szczecińskiej Akademii Rolniczej. Pracował naukowo w Instytucie Ekologii PAN, gdzie w 1976r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych. Do 1981 pracował jako dziennikarz, później poświęcił się wyłącznie pisarstwu.
Zadebiutował na łamach Przeglądu Technicznego w 1979r. opowiadaniem-parodią To okropne Jestestwo.

Opowiadania:
 1. 108
  a. Nowa Fantastyka 02/1994
 2. Co większe muchy
  a. Fantastyka 01/1982
  b. Spotkanie w przestworzach 4 AN KAW 1985
  c. Polska nowela fantastyczna 6: Przepowiednia AN Wyd. Alfa 1986
 3. Glebro, albo jasna dziura
  a. Spotkanie w przestworzach 4 AN KAW 1985
 4. Sen o herosie
  a. Nowa Fantastyka 12/1993

Mil Janusz - (25.07.1951, Wrocław - 25.04.1985) - magister i inżynier elektronik. W 1975r. ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej ( specjalizacja: miernictwo cyfrowe ). Zmarł tragicznie.
Publikował łącznie z bratem Sławomirem od 1978r. m.in. na łamach Młodego Technika.

Opowiadania:
 1. Eksperyment polowy ( wspólnie z Sławomirem )
  a. Młody Technik 01/1988
 2. Klepsydra ( wspólnie z Sławomirem )
  a. Młody Technik 01/1978
 3. Kronika strat ( wspólnie z Sławomirem )
  a. Młody Technik 08/1982
 4. Nocleg ( wspólnie z Sławomirem )
  a. Młody Technik 04/1981
 5. Post mortem ( wspólnie z Sławomirem )
  a. Młody Technik 11/1979
 6. Rokowania ( wspólnie z Sławomirem )
  a. Młody Technik 01/1983

Nowak Marek - brak danych.


Otceten Stefan


Pietrzykowski Zbigniew - (1946, Kościerzyna) - Z zawodu technik mechanik. Pracę zawodową rozpoczął w 1967r. na stanowisku inspektora szkolenia zawodowego. Następnie przez cztery lata pełnił funkcję przewodniczącego ZZ ZMS w Śląskich Zakładach Lin i Drutu w Sosnowcu. Mieszka i pracuje w Kielcach.
Debiutował w 1975r. słuchowiskiem SF nadanym na antenie Polskiego Radia. Pierwsze opowiadanie opublikował w 1978r. na łamach Merkuriusza. Członek OKMFiSF w latach 1978-81.

Opowiadania:
 1. Audytorium
  a. Młody Technik 05/1982
 2. Giganci
  a. Spotkanie w przestworzach 2 AN KAW 1982
 3. Kilka sztabek złota
  a. Młody Technik 07/1981
 4. Oni
  a. Spotkanie w przestworzach 4 AN KAW 1985
 5. Poprzez trzeci wymiar
  a. Młody Technik 07/1986
 6. Powrót
  a. Młody Technik 10/1980
  b. Spotkanie w przestworzach 4 AN KAW 1985
 7. Reportaż science-fiction
  a. Młody Technik 07/1980
 8. Supernowa
  a. Młody Technik 04/1989
 9. Wszechwiedzący Bóg-Atta
  a. Młody Technik 01/1984
 10. Wypadek
  a. Młody Technik 04/1985
 11. Zbliżenie
  a. Młody Technik 08/1979
  b. Spotkanie w przestworzach 2 AN KAW 1982