Artykuły uzupełniające:
Bibliografia szczegółowa

Malinowski Krzysztof Wiesław - (1946, Kraków) - ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera, specjalisty w zakresie fizyki jądrowej, odbył studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej. Tłumacz opowiadań i tekstów krytycznych SF z angielskiego i rosyjskiego, m.in. pozycja krytyczna Julija Kagarlickiego Co to jest fantastyka naukowa? ( 1977, Iskry ). W latach siedemdziesiątych wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Publikował artykuły i książki popularnonaukowe, m.in. Komputer - machina incognita ( 1974; wspólnie z A. Wolskim ) i Opowieść o robotach (1976). Debiutował na łamach Młodego Technika opowiadaniem Pierwsi po Bogu. Publikował głównie na łamach Młodego Technika i Problemów.
W swojej twórczości zajmuje się obserwacją kontaktów człowieka z robotami, życia w przyszłym świecie. Jego ujęcie klasycznej tematyki jest nieco przewrotne, groteskowe, ironiczne, zyskujące pogłębioną interpretację. Robot nie jest instrumentem strachu, jego bunt stanowi czytelną aluzję do relacji międzyludzkich, przywodzi na myśl stosunki między władcą a niewolnikiem ( Uczniowie Paracelsusa; Pierwsi po Bogu; Zabić Abla ). Autor odwraca topos literacki: sprytne roboty przejmują władzę nad ludźmi, wykorzystują ich w sposób bezlitosny, oszukują ( Hazard ), kreują istoty na ich podobieństwo używając w tym celu matryc białkowych, aby sprawdzić ich wytrzymałość ( Uczniowie Paracelsusa ) lub w celu zapewnienia sobie wygodnego życia, pozbawionego niebezpieczeństw i trosk materialnych. Ironia Malinowskiego, bliższa groteskom Lema, lecz zazbyt spłycona psychologicznie, ukazuje w krzywym zwierciadle ciemne strony ludzkiego charakteru. W Transformacji dokonuje się nieetycznego zabiegu na wybitnym matematyku, aby określić możliwości ludzkie w zakresie wyobrażni przestrzennej.