Artykuły uzupełniające:
Bibliografia szczegółowa

Prostak Zbigniew - (21.11.1930, Przemyśl) - technik drogowo-mostowy, marynarz we flocie rybackiej i na liniach oceanicznych. Laureat konkursów literackich Młodego Technika (1974) i w Sofii. Publikował na łamach m.in. Młodego Technika, Profili, Nowego Wyrazu i Merkuriusza. Jego twórczość opiera się na klasycznych, sprawdzonych tematach i chwytach formalnych; jedynie niektóre opowiadania z tomu Kontakt zostawiają jakieś możliwości otwartych interpretacji. Pod koniec zainteresował się także fantasy ( Olbrzym z gór ).