Sawwa Ryszard - (1938, Warszawa) - Studiował na Politechnice Warszawskiej i Leningradzkiej. Doktoryzował się na PW w 1982r. Od 1965r. pracuje w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów MERA-PIAP. Jego specjalność to wdrażanie robotów przemysłowych.

Stefański Stanisław - brak danych.

Stoff Andrzej - (02.09.1947, Wąbrzeźno) - Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego studiował w latach 1965-1970 polonistykę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1970 jest pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Polskiej przy tej uczelni, a od 1978 adiunktem. W 1977r. obronił pracę doktorską Odmiany powieści fantastyczno-naukowej w twórczości Stanisława Lema. Artykuły krytyczne i teoretyczne zamieszczał w Miesięczniku Literackim, Przeglądzie Humanistycznym, Ruchu Literackim i Twórczości. W 1983r. wydał pracę teoretyczną Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema.

Synowiec Adam - brak danych.