Artykuły uzupełniające:
Bibliografia szczegółowa

Sobota Jacek - (1969) - Olsztynianin. Absolwent wydziału nauk społecznych Wyższej szkoły Pedagogicznej. Debiutant NF, w stałym gronie recenzentów i autorów owegoż. Czasem napisze też felieton.
Określany jako "inteligentny nihilista i szyderca", dopracował się formuły "sobota fiction" operującej dużą liczbą aluzji, analogii; wątki teologiczne ( w formie zazwyczaj parodystycznej ) stanowią często oś konstrukcji utworu.