Artykuły uzupełniające:
Bibliografia szczegółowa

Szyda Wojciech - (20.06.1976, Gniezno) - prawnik po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czerwcu 2001r. ożenił się z Anną Suwałą ( która też publikowała m.in. w Fenixie ). Aktywny w fandomie, m.in. współredagował fanzin Semtex i przez 8 numerów był naczelnym Innych planet.