Zimniak Andrzej - (03.10.1946, Warszawa) - Nauczyciel akademicki, autor tekstów popularnonaukowych i naukowych oraz felietonów. W 1969r. ukończył wydział Chemii Politechniki Warszawskiej, a następnie w 1974r. uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych na tej samej uczelni. W latach 1977-78 odbył staż naukowy w USA, podczas którego zajmował się syntezą związków przeciwrakowych. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie, uczy studentów podstaw chemii fizycznej i spektroskopii, prowadzi badania nad strukturą związków organicznych, a wyniki swoich prac opisał w 34 publikacjach, z tego 32 zamieścił w anglojęzycznych czasopismach o światowym zasięgu. Ponadto jest bywalcem naukowych konferencji i fantastycznoliterackich konwentów, a także aktywnym publicystą, głównie w dziedzinie szeroko rozumianej popularyzacji nauki - opublikował ok. 100 artykułów i felietonów we wszystkich możliwych czasopismach.
Debiutował w 1980r. na łamach Politechnika opowiadaniem Pojedynek.